Klicka här för att komma till startsidaNär storleken har betydelseKlicka här för att komma till startsida

Policy

 

Kvalitetspolicy

 

  • Vi ska erbjuda varor och tjänster av hög och jämn kvalité inom verksamhetsområdet träförädling.

 

  • Leveranser och uppdrag ska utföras inom en acceptabel tidsram för både kund och leverantör.

 

  • Vi ska genom ständiga förbättringar utveckla verksamheten och kvalitetsledningssystemet.
  • Vi åtar oss att följa gällande lagar och branschspecifika regler och föreskrifter.
  • Alla anställda ska vara väl informerade om vår policy.

 

Miljöpolicy

 

  • Vi ska utveckla vår verksamhet inom området träförädling genom ständiga förbättringar, så att miljöpåverkan minskar.
  • Vi åtar oss att följa gällande miljölagstiftning samt övriga branschspecifika regler och föreskrifter.
  • Vi ska i all verksamhet arbeta för att förebygga föroreningar.

 

  • Vi ska öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda.

 

Adress: Bredkälen 375, 833 92 STRÖMSUND  Tel: 070-326 72 89  E-post: info@bktra.se

 

Copyright © BK Trä. Alla rättigheter reserverade.